Avustus kirjanpidossa ja projektiraportointi

18.08.2020

Kevään myötä moni yhtiö on hakenut rahoitusta tilanneanalyysin tekemiseen ja edelleen liiketoiminnan kehittämiseen Business Finlandilta tai ELY-keskuksilta. Rahoitus toteutettiin avustuksena, jota ei tarvitse maksaa takaisin.

Tilanneanalyysia varten avustusta on voitu myöntää toimenpiteisiin, joilla yritys on voinut selvittää ja suunnitella yrityksen toimintaa, tuotannon uudelleen organisointia ja uusia liiketoimintoja koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteessa.

Kehittämistoimenpiteiden osalta avustusta on voitu myöntää toimenpiteisiin, joilla on parannettu yrityksen toimintamahdollisuuksia koronaviruksen aiheuttamassa markkina- ja tuotantohäiriötilanteissa ja sen jälkeen.

Toimenpiteinä yhtiöllä on voinut edellä mainitussa projektissa olla liiketoiminnan uudelleen suuntaaminen, tuotannon uudelleen organisointi, alihankintaverkoston kehittäminen, osaamisen vahvistaminen sekä tuotteiden ja palveluiden kehittäminen.

Projektin kustannukset katetaan saadusta avustuksesta (80%) sekä yhtiön omasta panostuksesta projektiin (20%)

Hyväksytyn avustuspäätöksen jälkeen yhtiölle maksetaan myönnetystä avustuksesta 70% ennakkona ja loppuosa projektin päätyttyä, loppuraportin tekemisen jälkeen.

Alla olevassa esimerkissä on kuvattuna avustuksen maksaminen sekä sisäisen laskennan raportoinnin lopputulos.


Avustus

Kirjanpidollisesti avustuksen tuloutuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon projektin eteneminen ja avustuksen tuloutus suhteessa projektiin. Tämä koskee nimenomaisesti kehittämistoimenpiteitä koskevaa avustusta. Tilanneanalyysia varten saadun avustuksen voi kirjata suoraan tulokseen liiketoiminnan muihin tuottoihin, sillä sen osalta ei vaadita samanlaista raportointia kuin kehittämistoimenpiteiden osalta.

Kehittämistoimenpiteiden osalta selkein malli on se, että saatu avustusennakko kirjataan ensin suoraan taseeseen saatuihin ennakkoihin, josta sitä tuloutetaan projektin omalle kustannuspaikalle sinne kirjattujen hyväksyttyjen projektikulujen tahdissa (oma sisäinen laskenta). Verotuksessa avustus on tuloverotuksessa verotettavaa tukea.

Ajantasainen projektinseuranta sisäisen laskennan kustannuspaikan avulla helpottaa ja nopeuttaa lopullista projektin raportointia.